fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Noortevolikogu tegevus Rakvere valla noortevolikogu näitel

Millega üks noortevolikogu tegeleb või millistel teemadel nad kaasa räägivad? Eestis on tänaseks 57 noortevolikogu, kuid nad toimetavad üsna erinevatel suunadel ning teevad erinevaid tegevusi. Oktoobrikuus tutvustab Eesti Noorteühenduste Liit mõnede nende tegemisi, osalusprogrammi juht Maarja viis Rakvere valla noortevolikogu esindajaga läbi intervjuu, et anda vastused eelpool kirjeldatud küsimustele.

Noortevolikogu loomine

Rakvere valla noortevolikogu on tegutsenud veel üsna lühikest aega, kuid seda päris edukalt. Nad on saanud kaasa rääkida nii linnaruumi planeerimisel, kui ka korraldanud erinevaid noortele suunatud sündmusi. Enne noortevolikogu loomist toimis vallas “noortebrigaad”, kes loodi Noortemessi korraldamiseks ning seal osalesid pigem vanemad valla noored. Juba järgmise aasta kevadel planeeriti valda luua ka noortest koosnevat nõuandvat kogu – noortevolikogu. Organisatsiooni üldiseks eesmärgiks peeti seda, et erinevad sihtgrupid oleksid kaasatud valla elu korraldamisel ning noorte seas tõuseks teadlikkus, kuidas omavalitsus toimib ning mis on selle aktuaalsed teemad. 2020. aasta märtsis loodi Rakvere valla noortevolikogu, kus on kokku 10 liiget, kellest kolm kuulub juhatusse.

Rakvere valla noortevolikogu täna

Tänaseks on noortevolikogul käimas teine mandaat ja liikmete hulgas on noori nii eelmisest koosseisust, kuid on ka neid, kes esimest korda kandideerisid. Liikmete hulgas on noori pea igast omavalitsuse piirkonnast, lisaks on noortevolikogu liikmete vanus küllaltki erinev: on neid, kes õpivad alles põhikoolis, kui ka neid, kes käivad gümnaasiumis ja ülikoolis. Noortevolikogu liikmed on öelnud, et nad ei oleks arvanud, et poliitika võib sellisel kujul nii põnev ja huvitav olla, kuid noortevolikogus olles on see neile palju uusi teadmisi ja oskusi andnud.

Noortevolikogu peamisteks tegevusteks on noori puudutavatel teemadel kaasarääkimine, kuid eriti suure tähelepanu on sel aastal saanud just keskkonna valdkond. Eelkõige seetõttu, et noortevolikogu liikmete seas on neid noori, kes liiguvad igapäevaselt bussiga ning näevad ennast ümbritsevat. Sellest tuli ka idee panna valla erinevatesse piirkondadesse maanteeameti “märgid”. Noortevolikogu liikmed on kaasatud ka valla erinevatesse komisjonidesse (hariduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjonis, endine liige on ettevõtlus- ja eelarvekomisjonis). Lisaks tegutsevad nad täna selle nimel, et valla erinevate noorteühenduste vahel oleks sidus koostöö ning parimate praktikate vahetamine, mille ideest tulenevalt kirjutati võrgustiku arendav projekt ENLi Noorte osaluse fondi.

Millistel teemadel noortevolikogu kaasa räägib ja miks?

Eelkõige on Rakvere valla noortevolikogu kaasatud keskkonna, kultuuri tegevuste ja spordi valdkonna planeerimisel ja seda seetõttu, et need on väga otsesed teemad, mis just noori puudutavad. Noortevolikogu juhatus on osalenud ka erinevates aruteludes ning mõttetalgutel, mis vallas toimuvad, esindades seal noorte häält. Noortevolikogu esimees arvab, et noortevolikogu on kaasatud kõigis poliitika planeerimise etappides: sisend, planeerimine ja teostus. Näiteks kui vallas planeeriti uut jõuväljakut, siis just noortevolikogu oli see, kes valis sinna sobivad seadmed. Üldiselt peetakse olukorda positiivseks, sest vallas üldiselt on hea suhtlus poliitikute, ametnike ja valla elanike vahel ning vald on väga kokku hoidev. 

Sündmuste poolelt on noortevolikogu korraldanud erinevaid seminare ja koolituspäevasid: vaimse tervise seminar, Kevadkool, noortevolikogu sünnipäeva tähistamine jne.

Noortevolikogu suhe partneritega

Noortevolikogu peab enda peamiseks partneriks just vallavalitsust, seda eelkõige seetõttu, et noortevolikogu mentor on vallavalitsuse ametnik. Üldiselt nähakse nii volikogu kui ka valitsust tervikuna hea partnerina ning noortevolikogu saab alati nende poole pöörduda. Samuti käivad noortevolikogu liikmed ka volikogu istungeid kuulamas, et olla kursis vallas toimuvaga. Noortevolikogu teeb koostööd ka valla koolidega, kus saadakse ruume, et koosolekuid teha ning noortekeskusega, kellega koostöös korraldatakse ühiseid sündmuseid.

Suurimas töövõiduks peab noortevolikogu Sõmeru staadioni planeerimist, kus noored väga otseselt kaasatud olid. Lisaks arvab noortevolikogu esimees, et kõik sündmused, mis nad on planeerinud, on väga edukad olnud. Ka siis kui Covid-19 viiruse levik oli, püüti leida lahendusi tegevuste elluviimiseks.

Täna on noortevolikogu eesmärgiks olla kaasatud ka haridusvõrgu planeerimisel, noortevolikogu esimees ka töörühmas ning esindab noorte häält. Lisaks on igasse kooli plaanis luua õpilasesindus ning noortevolikogu on valmis neid toetama. Selleks on juba esimesed sammud tehtud, kus Noorte osaluse fondi projekti käigus kohtutakse kõigi koolide esindajate ning noortega.

Rakvere valla noortevolikogul on käimas II mandaat, kuid lühikese ajaga on nad suutnud mõjutada paljusid valdkondi vallas, alustades linnaruumi planeerimisest lõpetades noortele pakutavate sündmuste ning võimalustega. Kindlasti on Rakvere valla noortevolikogu üks nendest, kellelt on palju õppida ning kellega parimaid praktikaid vahetada. Kui sul on huvi Rakvere valla noortevolikoguga ühendust võtta, siis kirjuta neile julgelt – rvnoored@gmail.com.

/ Autor

Maarja Mehiste

maarja@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status