fbpx

/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Põhja-Makedoonia õppevisiidi kokkuvõte

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse liikmed Triin Roos ja Kaarel Taimla käisid 26.-31. märtsil Põhja-Makedoonias õppevisiidil. Õppevisiit toimus Erasmus+ projekti “Youth Empowerment Incubator” raames, kus partneriteks on lisaks Põhja-Makedooniale veel Slovakkia, Serbia ja Läti noorteühenduste liidud. Peamiseks teemaks oli noorte osalus ja noorte tööhõivepoliitika Põhja-Makedoonia näitel.

Põhja-Makedoonia – millise riigiga on tegemist?
Sarnaselt Eestile saavutas Põhja-Makedoonia oma iseseisvuse alles 1991. aastal, täpsemalt 8. septembril. Iseseisvus saavutati Jugoslaaviast, mille kooseisu kuulus kokku kuus liiduvabariiki. Kas teadsid, et veel enne 2019. aastat kuulus Põhja-Makedoonia rahvusvahelistesse organisatsioonidesse nimega “endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik”?
Igatahes on riigi teekond olnud oluliselt keerulisem kui Eestil, sest silmitsi on seistud näiteks albaanlaste revastatud konflitiga, kreeklastega on vaieldud riigi nime üle ning hetkel on käimas lõutuna näiv Euroopa Liiduga liitumisprotsess. Selle kirju ajalooga riigi pindala on 25 000 km², peaaegu poole väiksem kui Eesti. Siiski elab seal rohkem inimesi – 2021 seisuga elas Maailmapanga andmetel Põhja-Makedoonias natukene rohkem kui kaks miljonit inimest.

Põhja-Makedoonia Noorteühenduste Liit
Organisatsioon toob kokku rohkem kui 50 liikmesorganisatsiooni, tegemist on suurima ja demokraatlikuma noorte esinduskoguga riigis. Põhiliseks eesmärgiks on võetud noorte osaluse arendamine ja seda nii poliitika elluviimise kui ka otsustusprotsesside mõjutamise näol. Erinevalt Eestist ei ole sealne noorteühenduste liit ametlikult katuseorganisatsioonina tunnustanud ning puudub ka kindel riigipoolne rahastus. Olenemata sellest ollakse oluline partner nii riigile kui ka ametiasutustele ja institutsioonidele, sh rahvusvahelistele (EL, erinevad saatkonnad jne). Praeguseks on liidul loodud suisa 7 regionaalset kontorit ja kolm nö noortekeskust (Eestis mõistes sarnane Pärnu HUUBile, aga tagasihoidlikumad).

Milliseid häid praktikaid on aga liidus või riigis loodud?

Tasustatud praktikad ja tööturu meetmed
Põhja-Makedoonias on noorte töötuse määr väga suur ja riigis on üheks põletavaks probleemiks ka ajude väljavool (brain drain). Ühe lahendusena on kehtestatud seadus, mis keelab tasustamata praktikad ja paneb paika alammäära. Kui riiklikuks alammääraks on kehtestatud 15% miinimumpalgast, siis näiteks liit ei ole maksnud oma praktikantidele vähem kui 40% miinimumpalgast. Lisaks tasustatud praktikakohtadele pakutakse liidus ka karjäärinõustamist. Riigi poolt subsideeritakse veel näiteks ettevõtteid, et nad palkaksid NEET noori. Riik maksab kuni 12 kuud ettevõttele noore palkamiseks miinimumpalka, ettevõttel on seeläbi kohustus inimest hoida tööl vähemalt 18 kuud. Loodetakse luua olukord, kus noor jäetakse tööle ka peale subsideerimist. Noored, kes soovivad oma ettevõtte luua, saavad 5000 eurot toetust taotleda. Sisuliselt ainukene nõue selle raha saamiseks on see, et ettevõte peaks kaks aastat vastu.

Noorte toetusrühm parlamendis
Youth Club nime kandev toetusrühm loodi peale noorteseaduse vastuvõtmist, et toetada seaduse reaalset täitmist. Eesmärgiks võeti tegeleda kõikide noortevaldkonna teemadega, muuhulgas võeti sihiks koostöö arendamine noorteühendustega. Sellese klubisse kuuluvad kõik kuni 35-aastased parlamendi liikmed ja seda olenemata parteilisest kuuluvusest. Parlamendi liikmed tõdesid, et kui tavaliselt on omavahel keeruline konsensusele jõuda, siis vähemalt noorte teemal tegutsetakse üsnagi üksmeelselt. Et toetusrühm ei ole ametlik ning ei oma reaalselt otsustusõigust, siis valdavalt saadakse panustada noorte jaoks oluliste teemade tõstatamise ja edendamisega.

Peaministri noortepoliitika nõunik
Alates 2017. aastast toimetab valitsuse büroos peaministri noortepoliitika nõunik, et riigiasutustes edendada noortevaldkonna teemasid. Hetkel lõpetatakse noortestrateegiat, mille läbi loodetakse oluliselt parandada noorte heaolu. Olulisim on see, et otsustustasandil on alati olemas ka inimene, kes annab edasi noorte vajadusi ja perspektiivi.

Visiidi raames kohtusime Põhja-Makedoonia Noorteühenduste Liiduga, noorte ja spordi agentuuriga, noorte toetusrühma kuuluvate parlamendi liikmetega, tööministeeriumi Euroopa integratsiooni ja projektide osakonna juhatajaga ning erinevate sotsiaalsete ettevõtjatega, kes tegutsevad peamiselt noorte tööhõive valdkonnas.

Õppevisiiti rahastas Erasmus+ programm.

Fotode autor on Mihail Vasilevski.

/ Autorid

Triin Roos

triin@enl.ee

Kaarel Taimla

kaarel@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status