fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Tallinna noortevolikogu kutsub noori linnavolikogu simulatsioonile

30. septembril-2. oktoobril toimub Nordic Hotel Forumis 14-21aastastele pealinna noortele linnavolikogu simulatsioon, mille eesmärk on suurendada noorte kodanikuaktiivsust ja kaasatust poliitikasse. 

Tallinna Linnavolikogu esimees Maris Sild sõnas, et noorte osalusel on kohaliku omavalitsuse toimimises väga suur ja oluline roll. „Noori kaasates nad mitte pelgalt ei õpi demokraatiat ega kodanikuks olemist, vaid tunnetavad end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. Mul on hea meel, et noored on linnavolikogu simulatsiooni nii suurelt ette võtnud. See aitab laiemal hulgal noortel mõista linnavolikogu toimimist – noored saavad luua määruste eelnõusid ja korraldada läbirääkimisi. Olles ise olnud Tallinna Noortevolikogu esimeste koosseisude liige, tean kui hea kogemuse see edasiseks annab,“ lisas Sild.

Tallinna Noortevolikogu esimehe Johannes-Emmanuel Allase sõnul on simulatsiooni korraldamine oluline seetõttu, et see annab noortele võimaluse neid puudutavatel teemadel kaasa rääkida ning olla kaasatud linnaelu korraldamisega seotud otsustusprotsessides. „Tallinna Noortevolikogu eesmärkideks on kaitsta ja esindada noorte huve ning julgustada noorte kodanikualgatust. Simulatsioon loob selleks kui ka noortevolikogu rolli paremaks mõistmiseks soodsa võimaluse. Neil, kes tunnevad, et noorte hääle esindatus ja kohalikku ellu panustamine on nende südameasi, on võimalus ka sel sügisel noortevolikogu uude koosseisu kandideerida,” lisas Allas.

Simulatsioon on mõeldud 14-21aastastele noortele. Kohtade arv on piiratud ja vajalik on registreerimine. Registreerimine on avatud 25. septembrini siin.

Simulatsioon koosneb kahest osast: kahest eelpäevast ja linnavolikogu läbimängust. Tegevus kestab igapäevaselt kell 9-18. Simulatsiooni on kaasatud ka tänased poliitika juhtfiguurid.

Simulatsiooni korraldab Tallinna Noortevolikogu, sündmust toetavad Euroopa Liit, Tallinna Haridusamet ja Tallinna Linnavolikogu.

 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status