fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Noortevahetuse kogemused Saksamaalt: avastused ja õppetunnid

Noortevahetus Baltic Youth Exchange teemal “Youth in times of crisis” toimus 03.12.2023-10.12.2023 Saksamaal ja oli suunatud noortele vanuses 17–24. eluaastat. Eesti Noorteühenduste Liitu ja Eestit esindas noortevahetusel 6-liikmeline meeskond, kuhu kuulusid Sanne Säär, Elo Joandi, Evelina Hassanova, Maria Susanna Piirimäe, Hans-Kristjan Raid ja Kaarel Taimla.

Nädala jooksul tegelesime pea 50 noorega Läänemere piirkonnast noortevahetuse teemaga, kus erinevate tegevuste raames uurisime erinevate kriiside mõju noortele ning arutasime, millise panuse saavad noored ise nendega tegelemisel anda. Mis siis täpsemalt toimus?

Foto: erakogu

Esmaspäev, 4. detsember

Esimene päev Saksamaal algas elaval moel tutvumismängudega, kus noored said omavahel lähemalt tutvuda. Üllatuslikult osutus portree joonistamine kõige lõbusamaks, kuna pidime seda tegema paberit vaatamata ja pliiatsid paberilt tõstmata.

Noored jagati gruppidesse, et sooritada erinevaid ülesandeid, sealhulgas meeskonnatööd ja vibulaskmist talvises ilmaga õues. Meie tiim leidis, et meeskonnatöö ülesanded olid üllatavalt nauditavad, eriti arvestades seda, et tegemist oli inimestega, kellega olime äsja tutvunud. 

Järgnes töötuba teemal “Praegused kriisid ja väljakutsed noortele”, kus arutleti kriiside olemuse ning noorte infokanalite üle maailmas. Osalejad jagasid oma vaateid ning esitlesid plakatit nimega “You(th) and crisis”, kus kirjeldati hetkeolukorda ja enda isiklikke kriise. Pärast innukat arutelu lõpetati päev rahvusvahelise viktoriiniga Kahootis, paljastades huvitavaid fakte erinevate riikide kohta.

Teisipäev, 5. detsember

Päeva alustati plakatite lõpetamisega teemal “You(th) and crisis”, kus noored väljendasid oma muresid ja kriise nii isiklikul kui ka globaalsel tasandil. Seejärel arutleti koroona pandeemia positiivsete aspektide üle ning vaadati interaktiivselt ringi Hamburgi linnas.

Grupid said ülesande avastada Hamburgi vaatamisväärsusi ja täita ülesandeid, kogudes samal ajal juhiseid järgmise etapi jaoks. Pärast linna avastamist ja talvises lumes nautimist suunduti Hamburg Dome’i, suurde lõbustusparki. Seal saadi osa ekstreemsetest atraktsioonidest ja põnevatest seiklustest.

Kolmapäev, 6. detsember

Kolmapäeva kroonisid töötoad vaimse tervise ja meediakriitilisuse teemadel, sealhulgas analüüsiti meedia mõju noortele. Noored said uusi teadmisi vaimse tervise olulisusest ning arutlesid meedia mõju üle vaimsele heaolule. Saime teada, et vastupidavus on keskkonnaga suhtlemise tulemus ja sõltub järgmisest kuuest osast: isiksus, sotsiaalne toetus, geneetika, elukogemus, positiivsed kohandused, ebaõnnestumised. Samuti see on võime taastada head pärast seda, kui midagi halba on juhtunud.

Pärast seda jagunesid osalejad rühmadesse, et arutleda valeuudiste teemal ja õppida meediat navigeerima. Diskuteeriti selle üle, kuidas meedia mõjutab enesehinnangut ja ilustandardeid ning leiti lahendusi, kuidas noori saab paremini harida meediakriitilisuses.

Neljapäev, 7. detsember

Foto: erakogu

Neljapäeva päev algas intensiivse töötoaga teemal “Noorte osalus kriisiaegadel”. Saksa korraldajad Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V.-st tutvustasid oma organisatsiooni tegevusi ning selle rolli noorteühenduste liiduna, ühendades mitmeid noorteorganisatsioone ja ligikaudu poolt miljonit noort. Rõhutati koostöö tähtsust ka Baltic Youth Office’ga.

Järgnevas töötoas jagati mõtteid noorte osaluse olulisusest ning arutleti, mida see tähendab ja kuidas sellega tõhusalt tegeleda. Osalejad erinevatest riikidest väljendasid soovi muuta maailma paremaks, kohtuda uute inimestega ja omandada uusi kogemusi. Noorte osalus nõuab tugevat suhtlust, avatud mõtteviisi ja austust teiste vastu. Pärast seda tutvuti osalusredeliga, mis illustreeris erinevaid osalusastmeid ning arutleti, kuidas paremini ja efektiivsemalt noorte osalusega tegeleda.

Rõhutati, et oluline on tegevuse ajakohasus, noorte võimestamine, kättesaadavus, kaasatus, koostöö, võrgustikutöö, tagasiside, ressursid ja ajajuhtimise oskus. Osalejad kasutasid neid kriteeriume, et hinnata oma ürituste tugevusi eri riikides, kusjuures Eesti esindajad keskendusid 2021. aasta osaluskohvikutele. Samuti tutvustati noorteprojekte Leedust, Soomest ja Poolast.

Õhtu lõppes Soome delegatsiooni poolt korraldatud mängudega ning ettevalmistustega järgmise päeva kohtumiseks poliitikutega, kus tutvustati Euroopa noortedialoogi ja selle tegevusi. Saksamaa esindaja Till Bastian jagas teadmisi Euroopa noortepoliitikast, selle toimimisest ja suundadest, et valmistuda kohtumiseks Euroopa Parlamendi liikmetega. Gruppides arutleti põhjalikumalt teemade üle, mida sooviti poliitikutega arutada ja esile tuua.

Reede, 8. detsember

Foto: erakogu

Itzehoe on linn Põhja-Saksamaal, kus elab umbes 32 tuhat inimest. Meie käisime seal linnaga tutvumas ja kohtumas Euroopa Parlamendi saadikutega. Rasmus Andresen ja Niclas Herbst tulid meiega kohtuma Itzehoe noortekeskusesse. Saadikutega toimus arutelu laudkondades ning nende teemadeks olid: vaimne tervis, haridussüsteem ning Euroopa ja noored. 

Vaimse tervise laudkonnas rääkisime sotsiaalmeedias jagatavatest vaimse tervise muredega seotud teavitusest. Tegime ettepaneku, et neid võiks olla rohkem ja sihiga noorte inimeste suunas. Noorte ja saadikute ühine mõte oli see, et turvaline kodune olukord ja usaldusisikute ring peab iga noore jaoks olemas olema ning seda peab ka selliste kampaaniate juures silmas pidama. 

Euroopa ja noorte laudkonnas arutlesime samuti noortele suunatud info ja kampaaniate osas. Noored tõstatasid küsimuse: “Mis oleks noortele hea võimalus info omandamiseks ja selle jagamiseks teistele noortele?” Selles laudkonnas arutati ka valimis- ja kandideerimisea langetamise osa. Saadikud toetasid ideed ja lisasid omalt poolt, et Euroopa Liit peaks tegema rohkem tööd, et olla kõigile inimestele lähemal. Sama teema juures on probleemiks ka suur kogus võltsuudiseid ja muud sellist, mida radikaalsed kandidaadid ja erakonnad vahetevahel jagavad. Saadikute arvates on noored saadikud Euroopa Parlamendis vajalikud, sest neil on samuti unikaalne vaade, just nagu vanematel saadikutel. 

Hariduse lauas tõstatati peamise teemana õpetajate puudus ja nende streikimine. Noored tõid ühe lahendusena välja MTÜ-de ja teiste organisatsioonide kaasamise hariduse andmisesse. Näiteks teadusega tegelevad MTÜ-d saavad jagada praktilisi teadmisi ja huvitavaid võimalusi ka kodanikuharidusest. Lauas käidi välja ka idee, et teha Euroopas haridusele pühendatud teema-aasta, et pöörata tähelepanu õpetajate tööle ja teadvustada elukestvat õppimist. Saadikud rõhutasid näiteks Erasmus+ võimalusi, millest noortel on võimalik aktiivselt osa võtta.

Laupäev, 9. detsember

Foto: erakogu

Töötoas “Euroopa Aktivism ja Euroopa Parlamendi Valimised” keskenduti esialgu paarides arutamisele. Tõime välja, milline võiks olla meie elu kümne aasta pärast ning seejärel vestlesime paarilisega sellest visioonist. Rääkides teiste paaridega, mõistsime, et paljud noored sooviksid muuta oma riigi haridus- ja tervishoiusüsteemi ning ebakindlus tuleviku ees on suureks mureks.

Teise ülesandena valiti 11 väite seast see, millega kõige enam samastuti seoses ühiskonda ja selle heaolusse panustamisega. Seejärel jaotuti vastavalt valitud väitele gruppidesse, kus arutleti ja jagati mõtteid selle kohta, kuidas valitud viisil saab kõige tõhusamalt panustada ühiskonda. Samade gruppidega loodi ka video, mis pidi motiveerima hääletama Euroopa Parlamendi valimistel. Protsess võttis aega umbes kaks tundi ning me olime lõpptulemusega väga rahul. Oluline on teadvustada, et Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6.-9. juunil 2024 ning iga hääl loeb.

Teisel teemal “Noorte võimalused Euroopas” tutvustati vabatahtliku töö võimalusi Euroopa tasandil, alustades Euroopa Solidaarsuskorpusest Poolas. Räägiti võimalustest minna vabatahtlikuks nii lühiajaliselt (2 nädalat kuni 2 kuud) kui ka pikema perioodi vältel (2 kuud kuni aasta) ning grupina (10-40 inimest) vaid lühikeseks ajaks. Vanusevahemik 18–30 on peamine kriteerium välismaale minekuks, kuid see on ka peamine tingimus nende reiside jaoks. Euroopa Solidaarsuskorpus katab reisi kulud, majutuse, keelekursused ja kohapealse mentori ning pakub ka veidi taskuraha. Kandideerimiseks tuleb esitada inglise keelne CV ja motivatsioonikiri vastavalt projektile. Lisaks jagati infot erinevate veebilehtede kohta, mis pakuvad Euroopa noortele erinevaid võimalusi ja infot: 

Viimasel õhtul kogunesid osalejad, et vaadata pilte projekti ajast ning jagada muljeid ja mälestusi. Lisaks anti osalejatele kätte Youthpass’id projektil osalemise eest, mis on mälestuseks ning on ka väärtuslikud lisad CV-s. Kui Teil tekib võimalus, siis soovitame kindlasti noortevahetustest osa võtta. Uued kogemused ja sõbrad kogu eluks garanteeritud!

Sanne Säär, Elo Joandi, Evelina Hassanova, Maria Susanna Piirimäe, Hans-Kristjan Raid ja Kaarel Taimla
Noortevahetusel osalejad

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status