fbpx

/ Infonurk / Muu / Avatud on kandideerimine Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadiks

Kuni 7. jaanuarini 2024 on võimalik 18-30-aastastel noortel võimalik kandideerida Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadiks

 

CLRAE (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe) – on Euroopa Nõukogu organ, mis esindab 46 Euroopa riigi (Euroopa Nõukogu liikmesriigi) kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusorganeid. Noorte laialdasemaks kaasamiseks on alates aastast 2014 kaks korda aastas toimuvatele plenaarsessioonidele kaasatud ka noorte esindajaid ehk noordelegaate. Plenaarsessioonide vahelisel ajal oodatakse noordelegaadilt aktiivset osalust ning teadlikkuse tõstmist nii kohalikul kui regionaalsel tasandil.

 

Lisainfot Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadi programmi ja kandideerimise kohta leiab SIIT!  

Lisainfot CLRAE kohta leiab: https://www.coe.int/en/web/congress

Loe ka, kuidas on Eesti Euroopa Nõukogu CLRAE praegune noordelegaat Henry Kask noordelegaadi positsiooni kirjeldanud: https://enl.ee/2023/10/17/euroopa-noukogu-clrae-noordelegaat-on-henry-kask/

 

Kandideerimiseks saab avaldusi esitada kuni 7.01.2024!

Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadi programmi koordineerib Eestis Eesti Linnade ja Valdade Liit. 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status