fbpx

/ Infonurk / Huvikaitse / Algas kandideerimine Eesti ÜRO noordelegaadiks 2024!

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Välisministeeriumiga kuulutab välja konkursi, et leida Eesti seitsmes ÜRO noordelegaat aastaks 2024. Kandideerimine on avatud 29. veebruarini. 

Kandideerima ootame kõiki 18-24-aastaseid noori, kes tunnevad huvi ÜRO ja selle tegemiste vastu. ÜRO noordelegaadi ülesanne on esindada Eesti noori ja noorteühendusi ÜRO Peaassambleel, komisjonides ning sotsiaal- ja majandusnõukogus. Delegaat viib teadlikkuse tõstmiseks läbi ka ÜRO-teemalisi koolitunde ja sisendi korjeid, tutvustusüritusi üldisele avalikkusele ning loob kontakte teiste riikide esindajate ja võimalike koostööpartneritega.

Kandideerimise tingimused:

 • Kandideerimise hetkel peab kandidaat olema vähemalt 18-aastane ning olema 2024. aasta lõpuni vanuses kuni 24 eluaastat.
 • Kandidaadil peab olema Eesti kodakondsus ning tema alaliseks elukohaks peab olema Eesti Vabariik (see tähendab, et kandidaat peab püsivalt elama Eestis kuni 2024. aasta lõpuni).
 • Valmisolek välislähetusteks (muuhulgas USA-s) ja praktika(te) läbimiseks Välisministeeriumis (kestusega 2-4 nädalat)

Tegemist on vabatahtliku positsiooniga, kuid kõik noordelegaadi tööga seotud kulutused kaetakse (nt New Yorgi majutuskulud, lennupiletid jms). Lisaks toetab noordelegaati ENL-i meeskond, võimalus on kasutada ENLi kontorit ning võtta osa nii meeskonnale kui võrgustikule korraldavatest sündmustest. 

Kandideerimine

 1. Täida kandideerimisvorm;
 2. Saada meiliaadressile kaarel@enl.ee järgmised materjalid:

2.1 ingliskeelne motivatsioonivideo (3-5 min), mis sisaldab vastuseid küsimustele:

 • Miks just sina oled parim kandidaat noordelegaadi positsioonile?
 • Mida soovid saavutada läbi selle programmi? Nii isiklikus kui ka laiemas plaanis?
 • Too välja 1-2 Sinu jaoks hetkel olulist välispoliitilist teemat . Argumenteeri, miks on just need teemad või see konkreetne valdkond Sinu jaoks oluline, miks on Sinu arvates oluline noori nendesse protsessidesse kaasata?
 • Kuidas saaksid sina teha ÜRO noordelegaadi töö Eesti noortele nähtavamaks?

2.2 Eesti- või ingliskeelne Curriculum Vitae (elulookirjeldus), mis annab ülevaate senistest tegevustest ning oskustest.

ENL viib veebruari teises pooles ja märtsi alguses kandidaatidega läbi intervjuu, mille põhjal valitakse lõppvooru välja 3 kandidaati, kes kohtuvad märtsi esimeses pooles ENLi ja välisministeeriumi esindajatega. Noordelegaat valitakse välja ENLi ja välisministeeriumi koostöös. 

Soovitame vaadata ka Eesti noordelegaatide leheküljele: https://noordelegaat.ee/

Eesti ÜRO noordelegaadi 2024. aasta tegevuskava ja ülesanded:

 • Noordelegaadi sisseelamisprotsess (märts 2024)

Sisseelamisperioodi  raames toimub ühepäevane kohtumine ENLi kontaktisiku ja eelmise noordelegaadiga. Kohtumise eesmärgiks on anda uuele noordelegaadile ülevaade programmist, ÜROst ning selle toimimisest ja jagada parimaid praktikaid. Samuti kaasatakse noordelegaat Eesti noordelegaatide ja Eesti Noorteühenduste Liidu võrgustikku ning tutvustatakse sealseid võimalusi. Toimub kohtumine välisministeeriumi esindajatega, et omavahel paremini tuttavaks saada ja panna paika 2024. aasta ühised eesmärgid. Soovi korral on võimalik noordelegaadil otsida endale appi 2-4 vabatahtlikku, kes aitavad korraldada sündmusi, hallata sotsiaalmeediat ning valmistada ette seisukohtasid (sh koguda noortelt sisendit). 

 • Noordelegaadi sisendikorje Eesti noorte seas (aprill-juuni 2024)

Noordelegaat viib läbi koolikülastusi, konsultatsiooni/dialoogi formaadis sisendikorjeid relevantsetel teemadel, esindamaks noordelegaadina võimalikult laiapindselt Eesti noorte huve. 

 • ECOSOC Youth Forumil osalemine (aprill 2024)

Noordelegaadi esimeseks välislähetuseks on aprillis 2024 New Yorgis ECOSOC noortefoorumil osalemine. Noortefoorum toimub 16.-18. aprillil, lisaks sõidupäevad enne ja peale sündmust.

 • Noordelegaadi praktika Välisministeeriumis (august – september 2024)

UNGA kõrgetasemelise nädala eelselt viibib noordelegaat Välisministeeriumis rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste osakonnas ülevaate saamiseks UNGA ettevalmistustest ning üritustest praktikal. Praktika on vähemalt 2-4 nädalat pikk ning see toimub augustis, septembris. 

 • ÜRO Peaassambleel (UNGA) osalemine (september-oktoober 2024)

Noordelegaadi teiseks välislähetuseks (2-3 nädalat) on ÜRO Peaassambleel (UNGA) osalemine koos kõrgetasemelise Eesti delegatsiooniga. Lähetusel toetab noordelegaat  Eesti esindust ÜRO juures, esindab Eesti noori ning kajastab toimuvat sotsiaalmeedias (igapäevaselt), blogipostitustes jm vahendusel ka Eesti noortele. 

 • Külalistundide andmine Eesti koolides (oktoober-detsember 2024)

Noordelegaat annab Eesti haridusasutustes külalistunde, et jagada saadud kogemusi ning tutvustada ÜRO ja Eesti ÜRO noordelegaadi tööd. 

Pidevad tegevused terve aasta jooksul:

 • ÜRO noordelegaadi info haldamine Eesti Noordelegaatide sotsiaalmeedias ja koduleheküljel – tutvustada ÜROd ja seal toimuvat, kajastada erinevaid sündmuseid. ÜRO noordelegaadi info ajakohastamine Eesti noordelegaatide kodulehel, et tagada ajakohane info. 
 • Erinevad tegevused sisendi saamiseks, et koguda kokku Eesti noorte mõtted, mida noordelegaadina ÜROs esitleda. Sisendi korjamiseks kasutatakse erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid, ENLi võrgustiku võimalusi, sh ENLi sündmusi, koolikülastusi, konsultatsioone/dialooge noortega.
 • Blogipostitused noordelegaat.ee ja ENL-i kodulehekülje blogisse, et kajastada ÜRO teemasid ja teha kokkuvõtted välisvisiitidest, sisendikorjetest jt tegevustest.
 • Erinevatel ENLi, välisministeeriumi ja partnerite sündmustel osalemine, et tutvustada ÜRO noordelegaadi programmi, luua kontakte ning tõsta avalikkuse teadlikkust noorte kaasatuse, noordelegaadi ja ÜRO teemadel.
 • Eesti noordelegaatide võrgustiku koostöötegevuste planeerimis- ja läbiviimisportsessis osalemine. 
 • Valimisolek anda intervjuusid, et ÜROd ja noordelegaadi tööd tutvustada. 

Kandideerimine on avatud kuni 29. veebruarini. 

ÜRO noordelegaadi programmi elluviimist rahastab Eesti Välisministeerium.

Lisainfo:
Kaarel Taimla
Eesti Noorteühenduste Liit
Juhatuse esimees
E-mail: kaarel@enl.ee
+ 372 5349 4356

/ Autor

Kaarel Taimla

kaarel@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status