fbpx

/ Mõju hindamine

Noorteühendused ja noortega tegelevad spetsialistid teevad tähtsat tööd ning loovad noortele võimalusi oluliste teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks. Kuid tihtipeale ei osata täpselt mõõta ega hinnata, milline on nende tegevuste mõju ja ühiskonnas loodud väärtus. Ometi on see oskus vajalik, et oma tegevustele tunnustust, toetust või isegi rahastust leida. 

Selleks, et anda noorteühendustele vajalikud teadmised ja oskused, viis Eesti Noorteühenduste Liit koostöös nelja Baltikumi organisatsiooniga ellu Erasmus+ projekti “Baltic : Youth : Impact”. ENLi partneriteks olid Eestist pärit mõju hindamisega tegelev ettevõte Stories For Impact, sotsiaalse ettevõtluse edendajad Latvijas Socialas uznemejdarbibas asociacija (Läti) ja Gerais norais pragaras gristas (Leedu) ning Läti noorteühenduste katusorganisatsioon Latvijas Jaunatnes padome Latvia.

Projekt viidi ellu perioodil jaanuar 2021 kuni märts 2022 ning selle aja jooksul viidi läbi järgmised tegevused:

  1. Balti riikides viidi läbi uuring, et saada ülevaate, mil määral noorteühendused ja noortele suunatud sotsiaalsed ettevõtted oma mõju hindavad ja kuidas seda infot oma kommunikatsioonis kasutatakse. Lisaks otsiti välja parimad mõju hindamise näited, mida esile tuua ja millest teised õppida saaksid. 
  2. Koostati 9 töölehest koosnev tööriistakast, mis aitab organisatsioonidel mõjusaid tegevusi planeerida. Selleks, et töölehti oleks lihtne kasutada, toodeti iga video kohta ka videoõpetus
  3. Pandi kokku sotsiaalse mõju kommunikatsioonijuhend, et soodustada mõju kommunikeerimist.
  4. Koostati poliitikasoovitused, et sotsiaalse mõju hindamist populariseerida ja soodustada. 

Kõik materjalid on olemas nii eesti kui inglise keeles ning on tasuta kättesaadavad.

Projekti rahastas Erasmus+ programm. 

Materjalid eesti keeles: 

Tutvu uuringu tulemustega!

Tutvu mõju hindamise tööriistakastiga

Juhised sotsiaalse mõju kommunikeerimiseks noorteühendustele ja noortega tegelevatele sotsiaalsetele ettevõtetele

Poliitikasoovitused noorteorganisatsioonidele mõju hindamiseks

Poliitikasoovitused noorteorganisatsioonidele mõju hindamiseks (kokkuvõte)

Materjalid inglise keeles:

Needs asessment

Toolbox

Communication Guidelines

Policy recommendations

Policy recommendations (short version)

Videod Youtubeis:

sotsiaalse mõju hindamise parimad praktikad ja tööriistakasti videojuhendid

ENLi infonurgas avaldatud artiklid:

Mis on sotsiaalse mõju hindamine ja miks on see noortevaldkonnas oluline?

Praktilised soovitused mõju hindamiseks ja parimad praktikad Balti riikidest

9 tööriista mõjusate tegevuste planeerimiseks ja mõju hindamiseks

Lisainformatsioon:
Triin Roos
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
triin@enl.ee
+372 5330 6234

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status