Lähenevad üritused

06/11

Osaluskohvikud 2020

/Osaluskohvikud 2020

Projekt “Noorelt noorele – osalusest laiemalt”

Projekti “Noorelt noorele – osalusest laiemalt” eesmärgiks on jõuda 8 kuu jooksul vähemalt 750 nooreni vanuses 13-26 aastat ning toetada noorte kaasarääkimist kohalikul ja maakondlikul tasandil, sh võimestada osaluskogusid ja -vorme aktiivsemalt esindama kõiki kohalikus omavalitsuses elavaid ja õppivaid noori. Projekti rahastab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. 

Projekti jooksul toimub neli noorte osalusega seotud tegevust. Tegevuste puhul on rõhk osaluskogudes ja -vormides tegutsevate noorte osalusega seotud teadmiste suurendamisel, noorte ja otsustajate vahelise dialoogi toetamisel ning laiemalt noorte esindamisel kohalikes omavalitsustes. 

Septembrikuu jooksul toimuvad igas maakonnas regionaalsed treeningud korraldusmeeskondadele, mille eesmärgiks on tõsta osaluskogudes ja -vormides tegutsevate noorte teadlikkust noorte osalusest ja noorte osalusele suunatud ürituste korraldamisest. 

6. novembril 2020 toimub üle-eestiliselt 16 Osaluskohvikut, mis on kohtumiskohaks noortele ning noortemeelsetele, ametnikele ja otsustajatele, ühise eesmärgiga leida aktuaalsetele probleemkohtadele lahendusi. Osaluskohviku raames toimuvad septembrikuus ka ideekorjed, et saada sisendit teemade kohta nii organisatsioonidelt kui ka eraisikutelt.

15. jaanuaril 2021 toimub üle-eestiliselt 16 kaasamisüritust, kus analüüsitakse Osaluskohvikutes välja toodud konkreetseid soovitusi, mida kohalikul tasandil astuda tuleks kindlate teemade lõikes. 

Lisainfo: 
Sigrid Laurikainen
“Noorelt noorele – osalusest laiemalt” projektijuht
E-mail: sigrid@enl.ee
Tel: +372 5885 3374

08/11

Mõjus Võrgustik vol. 5

/Mõjus Võrgustik vol. 5

14/11

Noored Koolitajad esimene päev

/Noored Koolitajad esimene päev

15/11

Noored Koolitajad teine päev

/Noored Koolitajad teine päev

28/11

Osaluskogude Juhtide ümarlaud

/Osaluskogude Juhtide ümarlaud

06/12

Noored Koolitajad

/Noored Koolitajad

Tänane kuupäev
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status