Noorteorganisatsioonide rahastusprogramm

Noorteorganisatsioonide rahastusprogramm

Eesti Noorteühenduste Liit korraldab noorteühingutele 2020. aastal arenguprogrammi organisatsioonide finantsvõimekuse suurendamiseks, mille eesmärk on toetada noorteühingute võimekust.

Noorte Osalusakadeemia vol. 2 - Ida-Viru noored

Noorte Osalusakadeemia vol. 2 - Ida-Viru noored

Euroopa Noortedialoog

Euroopa Noortedialoog

“Euroopa Noortedialoogi” projekti näol on tegemist Euroopa Komisjoni poolt algatatud ja rahastatud projektiga, kuhu on kaasatud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Projekti üldiseks eesmärgiks on luua kahekõne Euroopa Liidu noorte ja poliitikategijate vahel, et anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse ning samuti riikliku ja kohaliku tasandi noortega seotud küsimustesse.

ÜRO noordelegaadi programm

ÜRO noordelegaadi programm

Noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ja osaleb ÜRO peaassambleel ning mitmetes erinevates komisjonides aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni töös.

Lähenevad üritused

21/03

Osaluskogude Juhtide Ümarlaud

/Osaluskogude Juhtide Ümarlaud

27/03

Noorte osalusakadeemia

/Noorte osalusakadeemia

04/04

Rahastusprogrammi teine koolituspäev

/Rahastusprogrammi teine koolituspäev

25/04

ENLi Kevadseminari esimene päev

/ENLi Kevadseminari esimene päev

25/04

Noorte osalusakadeemia esimene päev

/Noorte osalusakadeemia esimene päev

26/04

Mõjus võrgustik 2020 vol 2

/Mõjus võrgustik 2020 vol 2

Tänane kuupäev
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status