fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Noorte osalus kohalikul tasandil – kuidas meie noortel päriselt läheb?

Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogrammi meeskonnale on augusti ja septembrikuu möödunud põnevate kohtumiste saatel. Visiitide raames on jõutud noorte osalusvõimaluste hetkeolukorra kaardistamisega juba pea poolte Eesti kohalike omavalitsuste juurde ning ees ootavad veel mitmed põnevad kohtumised.

Kohtumine Valga noortevolikogu esindajatega

Noorte osalusvõimaluste kaardistamisega kohalikes omavalitsustes alustasime juba kevadel, kui viisime läbi küsitluse nii osaluskogude kui kohalike omavalitsuste seas. Uuringu tulemustest selgus, et nii noorte kui noorsootöö spetsialistid soovivad ning hindavad kõrgelt noorte osalusvõimaluste loomisel või jätkusuutlikkuse tagamisel tuge ja toetust nii individuaalsel kui võrgustiku tasandil.

Seetõttu on osalusprogrammi meeskond juba kevadest saati, miI külastati nii Järvamaa, Ida-Virumaa kui ka Viljandimaa omavalitsusi, võtnud eesmärgiks jõuda iga omavalitsuseni ka individuaalsemal tasandil. Augusti ja septembrikuu jooksul jõudsime pea kahekümne Lõuna- ja Lääne-Eesti omavalitsusse, kus kaardistasime üheskoos noorte osalusvaldkonna muresid ja rõõme nii omavalitsuste juhtide, noorsootöö spetsialistide kui noorte endiga. Rõõm on tõdeda, et üle Eesti tegutseb mitmeid aktiivseid ja ambitsioonikaid osaluskogusid, samas ei saa tähelepanuta jätta ka noorte üha suurenevat soovi osaleda ka mittetraditsiooniliste osalusvormide väliselt. Näiteks on märgata noorte soovi osaleda pigem huvipõhiselt ning vabatahtlikkuse alusel, sidumata sealjuures end mõne konkreetse organisatsiooni, ühenduse või osaluskogu vormiga. 

Kohtumine Lääne-Nigula valla- ja noortevolikogu esindajatega

Septembri lõpus olime toeks Jõgeva ja Põltsamaa noortevolikogude taaskäivitamise protsessile, mille raames kohtusid meie osalusprogrammi meeskonnaliikmed erinevate piirkondade noortega ka koolides. Külalistundide eesmärgiks oli eelkõige tõsta omavalitsuste noorte teadlikkust sellest, millised on noorte võimalused kaasa rääkida valla noori puudutavates küsimustes, mida kujutab endast noortevolikogu, milliseid oskusi, teadmisi ja pädevusi saab noortevolikogu töös osaledes arendada, kuidas need oskused oma edasises elus enda kasuks tööle panna ning milliseid põnevaid uusi tutvusi ja ägedaid kogemusi nii kohalikul kui riiklikul tasandil on osaluskogus tegutsedes võimalik saada. Loodetavasti kohtume kõikide tublide ja initsiatiivikate noortega peatselt juba noortevolikogu koosseisudes!

Enne 2023. aasta lõppu soovime osalusprogrammi raames jõuda kõikide Eesti omavalitsuste ja osaluskogudeni. Inspireerivad kohtumised omavalitsuste ja osaluskogude noortega ootavad ees veel nii Harju-, Järva-, Pärnu, kui Tartumaal. 

 

/ Autor

Teele Tõnisson

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status