EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSEORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

Lähenevad üritused

15/12

Noored Otsustajad arutelupäev Narvas (vene keeles)

/Noored Otsustajad arutelupäev Narvas (vene keeles)

Registreeri ennast Noored Otsustajad arutelupäevale siin!

Noored Otsustajad on noorte kaasamisprojekt, mis toimub “Struktuurse Dialoogi” raames. Projekti eesmärgiks on luua kahekõne ELi noorte ja poliitikute vahel, et arutada ja anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse.

Noored Otsustajad projekt seisab selle eest, et tehtud otsused vastaksid noorte ootustele üle Euroopa. Selleks, et tagada ootustele vastavust on algatatud Euroopa Liidu liikmesriikides konsultatsioonid ja Euroopa noortekonverentsid. 

Noored Otsustajad projekti raames toimuv “Struktuurne dialoog” on noortega konsulteerimise olulisust noori puudutavates küsimustes rõhutava Euroopa Noortepoliitika Valge Raamatu otsene tulemus ja Euroopa Noortepakti vastuvõtmisele järgnenud samm. Esimest korda mainiti noorte ja otsustajate vahelist dialoogi Euroopa Liidu ministrite nõukogus 2005. aastal vastu võetud resolutsioonis.
“Noored Otsustajad” projekt põhineb 18-kuulistel töötsüklitel, mille üldteema vastab Euroopa koostöö üldprioriteetidele kõnealusel 18-kuulisel perioodil.

/ VAATA KA

Tänane kuupäev