EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

Lähenevad üritused

18/09

Eesti 2035 strateegia riiklik osaluskohvik

/Eesti 2035 strateegia riiklik osaluskohvik

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga on korraldamas Eesti 2035 strateegia loomiseks suunatud noortefoorumit, mille eesmärgiks on kaardistada noorte nägemus ja visioon Eestist aastaks 2035. Ürituse sisuks on tutvustada Eesti 2035 strateegia loomise protsessi ning kaasata noorte ettepanekuid tuleviku strateegiate väljatöötamiseks.

Noortefoorumile on oodatud kõikide noorteorganisatsioonide ja ühenduste esindajad. Registreerimine on avatud kõigile noortele ja otsustajatele. Noortefoorumile on oodatud kõikide noorteorganisatsioonide ja ühenduste esindajad. Ootame üritusele osalema igast noorteorganisatsioonist või koolist 2 esindajat.

20/10

Sügisseminar

/Sügisseminar

21/10

Sügisseminar

/Sügisseminar

21/10

Üldkoosolek

/Üldkoosolek

01/11

Osaluskohvikud

/Osaluskohvikud

Tänane kuupäev
Kingivabrik
Reklaamtoode OÜ
Trükikoda ILO
European Union
Eesti Noorsootöö Keskus
Haridus-ja Teadusministeerium