EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSEORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

Lähenevad üritused

30/11

Noored Otsustajad arutelupäev koolinoortele Tartus

/Noored Otsustajad arutelupäev koolinoortele Tartus

Registreeri ennast Noored Otsustajad arutelupäevale siin!

Noored Otsustajad on noorte kaasamisprojekt, mis toimub “Struktuurse Dialoogi” raames. Projekti eesmärgiks on luua kahekõne ELi noorte ja poliitikute vahel, et arutada ja anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse.

Noored Otsustajad projekt seisab selle eest, et tehtud otsused vastaksid noorte ootustele üle Euroopa. Selleks, et tagada ootustele vastavust on algatatud Euroopa Liidu liikmesriikides konsultatsioonid ja Euroopa noortekonverentsid. 

Noored Otsustajad projekti raames toimuv “Struktuurne dialoog” on noortega konsulteerimise olulisust noori puudutavates küsimustes rõhutava Euroopa Noortepoliitika Valge Raamatu otsene tulemus ja Euroopa Noortepakti vastuvõtmisele järgnenud samm. Esimest korda mainiti noorte ja otsustajate vahelist dialoogi Euroopa Liidu ministrite nõukogus 2005. aastal vastu võetud resolutsioonis.
“Noored Otsustajad” projekt põhineb 18-kuulistel töötsüklitel, mille üldteema vastab Euroopa koostöö üldprioriteetidele kõnealusel 18-kuulisel perioodil.

/ VAATA KA

01/12

Noored Otsustajad arutelupäev ülikoolinoortele Tartus

/Noored Otsustajad arutelupäev ülikoolinoortele Tartus

Registreeri ennast Noored Otsustajad arutelupäevale siin!

Noored Otsustajad on noorte kaasamisprojekt, mis toimub “Struktuurse Dialoogi” raames. Projekti eesmärgiks on luua kahekõne ELi noorte ja poliitikute vahel, et arutada ja anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse.

Noored Otsustajad projekt seisab selle eest, et tehtud otsused vastaksid noorte ootustele üle Euroopa. Selleks, et tagada ootustele vastavust on algatatud Euroopa Liidu liikmesriikides konsultatsioonid ja Euroopa noortekonverentsid. 

Noored Otsustajad projekti raames toimuv “Struktuurne dialoog” on noortega konsulteerimise olulisust noori puudutavates küsimustes rõhutava Euroopa Noortepoliitika Valge Raamatu otsene tulemus ja Euroopa Noortepakti vastuvõtmisele järgnenud samm. Esimest korda mainiti noorte ja otsustajate vahelist dialoogi Euroopa Liidu ministrite nõukogus 2005. aastal vastu võetud resolutsioonis.
“Noored Otsustajad” projekt põhineb 18-kuulistel töötsüklitel, mille üldteema vastab Euroopa koostöö üldprioriteetidele kõnealusel 18-kuulisel perioodil.

/ VAATA KA

02/12

Noortevolikogude arenguprogramm

/Noortevolikogude arenguprogramm

Kutsume sind osalema noortevolikogude arenguprogrammis, mille eesmärgiks on noortevolikogude põhitegevuse toetamine. Aitame sul välja mõelda viise, kuidas paremini kohalikul tasandi enda soove ellu viia ja anname kaasa teadmistepagasi erinevatest töövahenditest – ja viisidest, mis aitavad noortevolikogu tööd muuta efektiivsemaks ja jätkusuutlikumaks.

4. moodul – Noortevolikogu jätkusuutlikus – aasta tegevuskava, valimised, võimalikud struktuurimudelid ning kuidas toimub organisatsiooni üleandmisprotsess.

09/12

ENLi Talveakadeemia

/ENLi Talveakadeemia

15/12

Noored Otsustajad arutelupäev Narvas (vene keeles)

/Noored Otsustajad arutelupäev Narvas (vene keeles)

Registreeri ennast Noored Otsustajad arutelupäevale siin!

Noored Otsustajad on noorte kaasamisprojekt, mis toimub “Struktuurse Dialoogi” raames. Projekti eesmärgiks on luua kahekõne ELi noorte ja poliitikute vahel, et arutada ja anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse.

Noored Otsustajad projekt seisab selle eest, et tehtud otsused vastaksid noorte ootustele üle Euroopa. Selleks, et tagada ootustele vastavust on algatatud Euroopa Liidu liikmesriikides konsultatsioonid ja Euroopa noortekonverentsid. 

Noored Otsustajad projekti raames toimuv “Struktuurne dialoog” on noortega konsulteerimise olulisust noori puudutavates küsimustes rõhutava Euroopa Noortepoliitika Valge Raamatu otsene tulemus ja Euroopa Noortepakti vastuvõtmisele järgnenud samm. Esimest korda mainiti noorte ja otsustajate vahelist dialoogi Euroopa Liidu ministrite nõukogus 2005. aastal vastu võetud resolutsioonis.
“Noored Otsustajad” projekt põhineb 18-kuulistel töötsüklitel, mille üldteema vastab Euroopa koostöö üldprioriteetidele kõnealusel 18-kuulisel perioodil.

/ VAATA KA

Tänane kuupäev